Objednávání: +420 720 427 006    info@neurology.cz

EEG – Biofeedback

    Úvod / EEG – Biofeedback

Mozek, centrum lidského myšlení, je orgán, který je pro život zcela nezbytný. Ovládá všechny pochody v lidském těle a tak je jasné, že požadavky na jeho funkčnost jsou velmi vysoké. Ač se to zdá nemožné, lze ho úspěšně posilovat, čímž se odstraní nejen různé problémy, které jeho činnost provází, ale také vylepší jeho vlastnosti. Tento trénink se nazývá EEG Biofeedback.

Tato metoda Vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Prostřednictvím tréninků se dosáhne optimálního vyladění mozku a zlepšení fungování centrální nervové soustavy, což má pozitivní dopad na celý organismus a jeho fungování.

Klient uvolněně sedí v pohodlném křesle, na hlavě má na příslušných místech připevněny elektrody na snímání mozkových vln. Hry, sledované na monitoru před Vámi, ovládáte pouze svou myslí a svou schopností koncentrovat se. Jen síla Vaší mysli a Vaše mentální kondice zajistí, nakolik budete v hraní úspěšní.

Hra je rozdělena na jednotlivá kola, jejichž délka je nastavitelná od 1 – 5 minut, mezi jednotlivými koly jsou krátké pauzy. Trénuje se levá i pravá mozková hemisféra, poměr stran je individuální, dle potíží a stavu. Jedno sezení trvá v průměru 30 – 40 minut. Doporučený počet sezení pro kondiční nebo profesní biofeedback je 10 až 20 sezení. Trénink při indikaci klinického postižení bývá zpravidla delší.

Metoda EEG BIOFEEDBACK slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a zároveň se při ní navyšuje počet nervových spojů (synapsí), čímž je zvyšována plasticita mozku. Získané zlepšení je trvalé, stejně jako když se naučíte jezdit na kole, plavat, řídit vůz, číst nebo psát. Klient se vlastní vůlí snaží ovlivnit mozkovou činnost určitým směrem – nejčastěji k uvolnění (relaxaci) nebo naopak koncentraci. Tímto opakovaným tréninkem si mozek automaticky zapamatovává správný postup (uvolnění, koncentrace) a tím zlepšuje svoji výkonnost a schopnost těchto stavů v budoucnu dosahovat automaticky. Kromě nácviku uvolnění a koncentrace existuje mnoho dalších možností využití této metody.

EEG BIOFEEDBACK je 100% neinvazivní metoda, která je zábavná, jednoduchá a bezpečná, která nemá nežádoucí vedlejší účinky. Je to vysoce specifická metoda pro posílení aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání ( zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu.  Trénink pomocí metody EEG Biofeedback je ve většině zemí EU, včetně Slovenska, a dále pak i v USA běžně hrazen ze zdravotního pojištění. V České republice ke schválení hrazení této metody ze zdravotního pojištění zatím bohužel nedošlo. Účinky metody EEG Biofeedback jsou podloženy klinickými studiemi, které byly prováděny v USA.

Metoda EEG Biofeedback je určena prakticky komukoliv, zvláště vhodná je u předškolních dětí, kterým byl doporučen odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole, nebo například u předčasně narozených dětí. Včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům.

Další oblastí, ve které EEG Biofeedback pomáhá, je SPORT. Pomocí tréninků je možné dosáhnout lepšího soustředění a dosažení lepších výkonů – zejména při golfu, tenisu, střelbě, fotbalu, hokeji, volejbalu, při automobilových závodech apod., což vrcholoví sportovci jistě ocení.

EEG Biofeedback je taktéž výborný trénink pro lidi, kteří mají potíže se závislostí na kouření, s poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) nebo kteří trpí chronickými bolestmi hlavy – migrénami, pro lidi, kteří trpí napětím či nadměrnou trémou před a po výkonech. Tím, že pomocí EEG Biofeedback tréninků lze velmi kvalitně odbourávat stres a zároveň zvyšovat soustředění, výkonnost, rychlost logického myšlení a rozhodování, jsou tyto tréninky vhodné nejen pro managery a vedoucí pracovníky ve firmách, ale i pro dispečery letového provozu, operátory, řidiče, piloty, burzovní makléře a nebo zaměstnance bezpečnostních složek. EEG Biofeedback je metoda taktéž vhodná v případě, že trpíte únavou, špatnou náladou, vyčerpaností, depresemi, zhoršenou pamětí (zlepšuje se krátkodobá i dlouhodobá paměť) a nebo nejste schopni se na nic soustředit.