Objednávání: +420 720 427 006    info@neurology.cz

Neurologie

  Úvod / Neurologie

Všeobecná neurologie

 • závratě, kolapsy, panické ataky, záchvatovitá onemocnění
 • deprese, úzkosti, poruchy spánku, únava
 • stavy po cévních mozkových příhodách
 • autoimunitní onemocnění
 • Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba

Poradna pro bolesti

 • bolesti hlavy a páteře
 • neuralgie, neuropatie
 • manuální terapie (uvolnění bloků a spasmů)

Infuzní terapie

 • analgetické a myorelaxační infuze (proti bolesti)
 • nootropické infuze (prokrvení, povzbuzení, prohřátí)

Neurologické vyšetření je soubor lékařských úkonů, které mají ověřit stav Vašeho centrálního nervového systému (mozku a míchy) a periferních nervů. Skládá se z rozhovoru, při kterém lékař odebírá Vaši anamnézu, a vlastního vyšetření.

Orientační neurologické vyšetření by mělo být součástí každé lékařské prohlídky. Důkladnější zhodnocení stavu centrálního a/nebo periferního nervového systému požaduje lékař v případě podezření na poruchu jejich funkce. Může se například jednat o náhlou ztrátu citlivosti nebo obrnu končetin. Neurologické vyšetření provádí při každé ztrátě vědomí a úrazech hlavy.

K čemu vyšetření bude…

Vyšetření zhodnotí funkce centrálního nervového systému a stav periferní inervace. Podle odchylek od normálního stavu dokáže lokalizovat místo pravděpodobného poškození a zaměřit se na ně při dalším vyšetřování. Je důležité pro sledování vývoje Vašeho onemocnění.

Co je k tomu potřeba…

K základnímu neurologickému vyšetření se používá pouze neurologické kladívko se štětičkou a kovovým hrotem. Kromě toho stačí už jen lékařův zrak.

Jaký je princip…

Funkce nervového systému lze ověřit sérií jednoduchých úkonů. Nervy, které zásobují svaly (motorické nervy) se testují tím, že Vás lékař vyzve k provedení jejich funkce. Sensitivní nervy se testují jemnými dotyky štětičky na Vaší kůži. Lékař při vyšetření ověřuje Váš zrak, sluch, čich, chuť i hmat. Kromě toho se snaží vyvolat řadu tzv. šlachových reflexů. Jsou to automatické odpovědi nervového systému a svalů na podráždění. Nejznámější je tzv. čéškový (patelární) reflex. Při úderu kladívkem na podkolení vaz dojde k reflexnímu stažení stehenního svalu a vykopnutí končetiny. Každý reflex vypovídá o funkci konkrétní oblasti míchy. Mozkové dráhy se testují pomocí zvláštních manévrů.

Jak se na vyšetření připravit…

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Jak vyšetření probíhá…

Vyšetření zahajuje lékař otázkou na Vaše problémy. Postupně se začne vyptávat i na další údaje potřebné k sestavení anamnézy. Vyzve Vás, abyste si odložili oblečení a začne s vlastní prohlídkou. Již během rozhovoru si všímá Vaší orientovanosti, chůze, pohybů a postavení Vašeho těla, stavu svaloviny. Vyšetřování probíhá doslova „od hlavy až k patě“. Ověří správnou funkci Vašich hlavových nervů a pohyblivost krční páteře. Poklepáváním kladívka a dotyky štětičkou vyšetří reflexy a motorickou inervaci Vašich horních končetin, nervové zásobení trupu a reflexy a motorickou inervaci dolních končetin. V průběhu vyšetření budete několikrát vyzváni k provedení určitých činností. Patří mezi ně střídavé kladení ukazováčku na nos, předpažení a natáčení rukou, zvedání nohou, chůze nebo třeba poskakování na jedné noze. Některé činnosti budete provádět při zavřených očích. Všechny úkony ověřují správnou inervaci. Neurologické vyšetření trvá asi 30 až 40 minut.

Kdy bude výsledek…

Výsledek vyšetření se dozvíte hned po jeho ukončení. Lékař Vám napíše zprávu s jeho závěry.

Co vyšetření ukáže…

Údaje získané při vyšetření vytváří dohromady obraz případného poškození Vašeho nervového systému. Porucha zraku, sluchu, čichu nebo chuti vypovídá o poruše příslušných nervů. Všechny reflexy mají svůj anatomický podklad. Jejich oslabení nebo vymizení může ukazovat na poškození míchy nebo poruchu nervového přenosu. Poruchu mozkových drah odhalí pozitivita nebo negativita příslušných manévrů.

Kam povedou další kroky…

Neurologické vyšetření Vás nijak neomezuje. Po jeho skončení můžete odejít a věnovat se libovolné činnosti. Lékař Vám na základě nálezu může doporučit další vyšetření. Obvykle se jedná o některou zobrazovací metodu (RTG, CT, MR) nebo elektrofyziologické vyšetření (EEG, EMG).